Google

อยากได้เงินไวต้องเว็บนี้เลย

รวมสินค้าและบริการและหนังสือทุกชนิด

วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

การทำตารางด้วยคำสั่ง HTML หรือภาษา HTML

*****การทำตารางด้วยคำสั่ง HTML หรือภาษา HTML
คิดว่าคงไม่ยากจนเกินไปครับ เพราะที่ผมจะแนะนำการ
ทำตารางด้วยคำสั่ง HTML หรือภาษา HTML จะนำเฉพาะ
ที่ต้องใช้จริง ๆ การทำตารางด้วยคำสั่ง HTML หรือภาษา HTML
ที่ผมใช้ก็จะแบ่งเป็น ตารางสำหรับเนื้อหา และ ตารางสำหรับ
การวางลิงก์เพื่อเชื่อมไปยังบทความที่เราต้องการ
*****การทำตารางด้วยคำสั่ง HTML หรือภาษา HTML
จะมีรายละเอียดที่แต่ละคนจะแต่งให้ตารางออกมาอย่างไร
เช่นการใส่สีให้ตาราง หรือการใส่รูปภาพให้ตาราง
และอื่น ๆ แต่ที่จะแนะนำในบทความนี้เพื่อนำไปใช้
งานก่อนแล้วค่อยต่อในรายละเอียดอื่นต่อไปครับ
*****การทำตารางด้วยคำสั่ง HTML หรือภาษา HTML
มีส่วนที่ต้องใส่เพื่อกำหนดอยู่ เช่น การกำหนดความกว้าง
ให้ตาราง การกำหนดความสูงให้ตาราง การกำหนดสี
ให้ตาราง การใส่รูปภาพให้ตาราง และอื่น ๆ
*****การทำตารางด้วยคำสั่ง HTML หรือภาษา HTML
มีดังนี้ครับถ้าต้องการทำให้เร็วก็ copy ไปวางลงใน
Notepad ได้เลยครับแล้วลองเรียกดู
.....รูปแบบการทำตารางด้วยคำสั่ง HTML หรือภาษา HTML
<center>

<Table border=1 width=”1000”>
<tr>
<td >
...ลองพิมพ์อะไรก็ได้
</td>
<td>
...ลองพิมพ์
</td>
<td>
..ลองไปเรื่อยสัก6-7ก็ได้ครับลองเขียนคำสั้น ๆ ก่อน
</td>
</tr>
</table>
</center>
*****คำสั่งการทำตารางแบบด้านบนที่ลองให้ทำ
จะได้ตารางแบบ 1 แถว 7 คอลัมน์ ส่วนมาผมจะใช้
ในการทำรายชื่อที่ผมจะลิงก์ไปยังเว็บและบล็อกที่
ผมทำอยู่
.....คำสั่งที่ใช้ในการทำตารางพออธิบายได้ดังนี้
สำหรับการทำตารางด้วยคำสั่ง HTML หรือภาษา HTML
.....center…..=เป็นการจัดกลางให้กับตาราง
.....align=…..=เป็นการกำหนดข้อความหรือรูปภาพให้ชิด
left,right,center,top,bottom,middle เช่น
<table align=….> และยังสามารถใช้ได้กับ
<tr>และใน <td> ก็ได้
…..width=”…..”…..=เป็นการกำหนดความกว้างของตาราง
เช่น <table width=”….ตัวเลข...”> และสามารถ
ให้กำหนดใน <td width=”..ใส่ต้วเลข..”>
…..height=”…”……=เป็นการกำหนดความสูงของตารางใช้
เหมือน width
.....border=……..…=เป็นการกำหนดความกว้างของเส้นขอบ
ตารางโดยใช้ตัวเลข 0-7 เช่น
<table border=..ใส่ตัวเลข..
…..void=…………….=เป็นการกำหนดไม่ใช้กรอบเส้นตาราง
ใช้เหมือนกับ border
…..bgcolor.....=เป็นการกำหนดสีให้กับตารางเช่น
<table bgcolor=”#..ใส่รหัสสี..”>
และยังใช้ได้กับ <tr> <td> ได้ด้วย
.....bordercolor…..=เป็นการกำหนดสีให้ขอบตาราง
.....background…..=เป็นการกำหนดภาพพื้นหลังให้ตาราง
เช่น
<table border=..ใส่ตัวเลข..bgcolor=”#..ใส่รหัสสี..
“ bordercolor=”#..ใส่รหัสสี..”>
ถ้าต้องการใส่ภาพให้พื้นหลัง เช่น
<tr background=”..ใส่ชื่อภาพ.jpg”>
*****ยังมีคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการทำตารางอีกมาก
ครับแล้วจะค่อย ๆ นำมาลงให้นะครับเอาการทำตาราง
แบบง่าย ๆ ไปก่อน แล้วให้ทำการทดลองเปลี่ยนรูป
แบบไปเรื่อย ๆครับ
*****ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับ
<table>
<tr>
<td>
ใส่ข้อมูล
</td>
</tr>
<td>
ใส่ข้อมูล
</td>
</tr>
<td>
ใส่ข้อมูล
</td>
</tr>
</table>:
*****copy ไปลงเลยก็ได้นะครับแล้วลอง
เปลี่ยน ตัวเลข ตัวอักษร ลองใส่สี และลอง
กำหนดความกว้าง ความสูง สีของขอบตาราง
สีพื้นหลังของตาราง แล้วลองหารูปภาพมาใส่
ดูนะครับ คำสั่งที่อยู่ด้านบนใช้ให้ชำนาญก่อน
แล้วจะนำการใส่ลิงก์ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างเว็บ
และบล็อกที่เราต้องการเชื่อมโยงเว็บเราไปหา
*****ส่วนนี่เป็นตารางที่ผมใช้ตลอดครับ แค่เปลี่ยน
จากซ้ายเป็นขวา หรือกำหนดขนาดตารางใหม่
ปรับเปลี่ยนสีของตาราง หรือขนาดของตัวอักษร
เท่านั้นก็สามารถทำได้แบบไม่จำกัดรูปแบบแล้วล่ะ
Copy ไปวางระหว่าง <body>……ใส่ทุกอย่าง
ในนี้.....</body>
<table border=2 width=”900”>
<tr>
<td width=”250”>
<center><h2><font colot=”#ffffoo”>
ทำแบบตาราง</font></h2></center>
</td>
<td width=”650”>
<h5><font color=”#ffoooo”>
รูปแบบการทำตารางด้วยคำสั่ง<font color=”#
4oeodo”> HTML</font> หรือภาษา HTML
และตัวอย่างการใช้คำสั่ง</font></h5>
</td>
</tr>
</table>
*****ลอง copy ไปวางดูนะครับจะแก้ไขอะไรก็ทำได้
เลยครับเมื่อวางลงใน notepad ก็ลองเปิดดูก่อนว่ารูปแบบ
ที่ได้น่าตาเป็นอย่างไร ส่วนความสูงไม่จำเป็นต้องกำหนด
ก็ได้เพราะตารางจะเพิ่มความสูงเอง
..........สงสัยอะไรก็แสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม
กันเข้ามาได้นะครับ
*****แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดี*****

*****มีเพิ่มมีใ้ห้ใหม่ครับ
การทำตารางซ้อนตาราง
*****การทำตารางซ้อนตาราง จะว่าใช้บ่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ส่วนมากก็จะ
ใช้ในการแต่งเว็บให้ดูมีความแปลกไปอีกหน่อยครับ แล้วแต่ว่าเราจะนำไปเป็น
ส่วนประกอบตรงส่วนไหนของเว็บลอง copy คำสั่งด้านล่างแล้วลองใส่ข้อความ
ดูนะครับ
<TABLE BORDER WIDTH=50%>
<TR><<TD>A</TD><TD>B</TR></TR>
<TR><TD><TABLE BORDER WIDTH=100%>
<TR><TD>C</TD><TD>D</TR></TR>
</TABLE><TD>
<TD>E</TD></TR>
</TABLE >
อย่าลืมว่าต้องใส่ระหว่าง <body>……</body>
****การเน้นสีข้อความ copy ไปลองดูนะครับ
<table void width=”500”>
<tr>
<td>
การเน้นสีให้ข้อความในตาราง อาจเป็นคำพูด หรือ code ที่เราต้องการเน้น<br>
<font color="#cd855f">code ราคาทองคำ</font><br>
<table bgcolor="#ffb6c1"width="400"height="50">
<tr><td>
<iframe src="http://www.namchiang.com/ncgp2-1.swf" width="160" height="140" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no"></iframe>
</td></tr></table>
Copy ไปได้เลย ถ้ามีตารางอยู่แล้วก็ใช้เฉพาะส่วนที่เป็นตารางภายในนะครับ
</td></tr></table>
*****แล้วจะนำมาลงให้ใหม่นะครับโปรดรอสักครู่
-----สวัสดีครับ-----

ไม่มีความคิดเห็น:

สร้างรายได้กับเว็บไทย

สมัคร Alertpay แล้วสามารถสมัคร matrixmails ต่อได้เลยครับ

MatrixMails - Get paid

เทคโนโลยีกับโลกยุคดิจิตอล

อาหารไทย

Watch TV - Live online internet televisionAccess to 4000 live TV stations from your pc. No need of a TV tuner or decoder. 100% legal - no subscription needed.

Watch television channels online anywhere. All you need is our software, your pc, and Internet connection. Thousands of television shows that would cost you big money in the long run with traditional TV providers, now can watch them with no subscription. Watch 4000 TV Stations from Over 80 Countries!

Cartoons, Fashion, News, Discovery, Sport, Movies, Music, Football, Adult Shows, Weather, Stocks, Educational, and many others channels are available.

You can watch TV to your PC or laptop at any time and anywhere in the world since our service is not affected by regional terrain or weather.

This webtv software does not contain any spyware or advertise modules. It has safety installation with NO WORRIES concerning valuable information loss.

WATCH TV NOW. LIMITED TIME OFFER.

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้